Contact

Chúng tôi luôn trân trọng mọi ý kiến của quý khách, ý kiến từ quý khách sẽ giúp chúng tôi nâng cao về chất lượng phục vụ chính quý khách cũng góp phần vào sự thành công và phát triển thương hiệu Sun Homes BBQ của chúng tôi:

Hamrongmedia rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Địa chỉ:11B/10/202 Đường Thanh Chương, P. Quảng Thành, Tp. Thanh Hóa
Email: hamrongmedia@gmail.com
SĐT: 0968.724.886
Website: www.hamrongmedia.com